Inhoud

 1. Inleiding
 2. Categorieën persoonsgegevens
 3. Gegevens van kwetsbare doelgroep
 4. Wat we met uw persoonsgegevens doen
 5. Periode van opslag
 6. Ontvangers van persoonsgegevens
 7. Beveiliging
 8. Uw rechten en hoe we ze respecteren
 9. Plichten
 10. Bij wie kunt u terecht voor vragen?

1. Inleiding

Via deze privacyverklaring informeren de organisatoren van de Nederlandse Poker Hall of Fame u over de wijze waarop er wordt omgegaan met de persoonsgegevens die de Nederlandse Poker Hall of Fame ontvangt in het kader van het organiseren van de Nederlandse Poker Hall of Fame-verkiezing en het hiermee gepaard gaande verkiezingstraject. Georganiseerd door CasinoNieuws.nl, PokerCity.nl, Pokeren.nl, en ONKPoker.nl zoekt de Nederlandse Poker Hall of Fame een persoon die pokeren naar een hoger plan heeft getrokken in Nederland. De uitslag wordt bepaald wordt door het publiek en de vakjury. Het waarborgen van uw privacy is een belangrijke taak voor ons. De Nederlandse Poker Hall of Fame respecteert uw privacy en beschermt uw gegevens.

Omdat we het belangrijk vinden om transparant te zijn, hebben wij gekozen voor een uitgebreide privacyverklaring. We verwerken uw persoonsgegevens als u een uitnodiging heeft ontvangen om de Verkiezing bij te wonen en/of als u uw stem uitbrengt op de Nederlandse Poker Hall of Fame-verkiezing (hierna: “Verkiezing”). In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van u verzamelen en waarom, of we die gegevens delen met anderen, hoelang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.

Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in Nederland en de Europese Unie.

2. Categorieën persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of die aan een natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld. Wanneer u in aanmerking komt voor (een van) onze diensten dan hebben wij een aantal gegevens van u nodig om die dienst te kunnen leveren. Wij hebben bijvoorbeeld gegevens nodig zodat u een stem kunt uitbrengen of zodat u aanwezig kan zijn bij de Verkiezing. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door de Nederlandse Poker Hall of Fame als u zelf gegevens met ons deelt.

Het is mogelijk dat de Nederlandse Poker Hall of Fame een of meerdere van de onderstaande persoonsgegevens van u verwerkt:

3. Gegevens van kwetsbare doelgroep

Iedereen in Nederland van 24 jaar en ouder kan zijn of haar stem uitbrengen tijdens de Verkiezing. De Verkiezing is niet geschikt voor minderjarigen en personen jonger dan 24 jaar. Wij verzamelen dan ook niet actief informatie over personen jonger dan 24 jaar. Heeft u het vermoeden dat iemand wel jonger dan 24 jaar is en dat wij daarvan gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op.

4. Wat we met uw persoonsgegevens doen

Wanneer u gebruik maakt van de website of van diensten van de Nederlandse Poker Hall of Fame, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden. Op grond van de AVG zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Op onze situatie zijn de volgende grondslagen van toepassing: uitvoering van een overeenkomst, toestemming, naleving van wettelijke plichten en gerechtvaardigde belangen. Specifiek zijn artikel 6 lid 1 sub a, sub b, sub c en sub f van de AVG van toepassing.

We verwerken uw persoonsgegevens altijd op grond van een van de volgende grondslagen:

De AVG, artikel 13 lid 1 sub c, schrijft voor dat de Nederlandse Poker Hall of Fame moet vastleggen voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens worden gebruikt. Dit betekent dat wij moeten omschrijven waarom de Nederlandse Poker Hall of Fame de gegevens opvraagt of ontvangt en wat de Nederlandse Poker Hall of Fame met de gegevens doet.

We gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Wanneer u een uitnodiging van de Nederlandse Poker Hall of Fame heeft ontvangen om de Verkiezing bij te wonen (of als u bent aangemeld als introducé), dan verzamelen wij persoonsgegevens als voor- en achternaam, contactgegevens en type genodigde (genomineerde, gast, jurylid etc.).

De grondslagen voor verwerking in dit kader: uitvoering van de overeenkomst (om de Verkiezing te kunnen organiseren. Denk aan het versturen van de uitnodiging, de bevestiging en eventueel andere informatie over de Verkiezing), ons gerechtvaardigd belang (om de Verkiezing te kunnen organiseren en het versturen van een evaluatie na afloop van de Verkiezing).

Indien u op enige wijze contact heeft opgenomen met de Nederlandse Poker Hall of Fame, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, worden de door u opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor het verloop van verder contact. Denk hierbij aan naam, e-mailadres en telefoonnummer.

De grondslagen voor verwerking in dit kader: ons gerechtvaardigd belang (om op uw vragen en contactverzoeken in te kunnen gaan verwerken wij uw gegevens, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn).

Om u op de hoogte te houden rondom de ontwikkelingen omtrent de Verkiezing versturen wij een nieuwsbrief. U kunt zich voor deze nieuwsbrief inschrijven. Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief verwerken wij in ieder geval uw e-mailadres. Mogelijk worden er gegevens verwerkt als uw voor- en achternaam.

De grondslagen voor verwerking in dit kader: uw toestemming (het bij de Nederlandse Poker Hall of Fame kenbaar maken dat u geïnteresseerd bent in het ontvangen van onze nieuwsbrief), ons gerechtvaardigd belang (voor communicatie en inlichting over de Nederlandse Poker Hall of Fame-verkiezing).

Indien u als jurylid deelneemt aan de stemming, dan worden uw foto, naam, en organisatie gebruikt voor de aankondiging op de website. Ook is er een korte biografie te vinden waar mogelijk persoonsgegevens in te vinden zijn.

Als u uw stem uitbrengt, dan vragen wij uw e-mailadres te verifiëren.

De grondslagen voor verwerking in dit kader: uitvoering van de overeenkomst (zodat wij het verkiezingstraject kunnen organiseren), ons gerechtvaardigd belang (om te communiceren over de stemmingen).

De grondslagen voor verwerking in dit kader: gerechtvaardigd belang (zonder de gegevens kunnen de prijzen niet worden verloot).

Wij verzamelen informatie over uw bezoek aan onze website en hoe u deze gebruikt. Dit kan bestaan uit uw IP-adres, geografische locatie, apparaatinformatie, browsertype, verwijzingsbron, duur van het bezoek, besturingssysteem, aantal bekeken pagina’s, welke pagina’s u heeft bekeken en soortgelijke informatie. Deze informatie kan namens ons worden verzameld door een externe dienstverlener voor websiteanalyse en/of kan worden verzameld met behulp van cookies.

De Nederlandse Poker Hall of Fame houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem. De website van de Nederlandse Poker Hall of Fame maakt daarbij gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van de Nederlandse Poker Hall of Fame geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. De Nederlandse Poker Hall of Fame heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. 

Let op: De Telecommunicatiewet, ook wel bekend als de Nederlandse cookiewet, verplicht de Nederlandse Poker Hall of Fame om u te informeren over het gebruik van cookies op onze website. In de cookieverklaring wordt onder andere vermeld welke cookies actief zijn op de website, welke gebruikersgegevens zij volgen en hoe lang de cookies geplaatst worden. Deze informatie over cookies wordt in een apart document gegeven: onze cookieverklaring.

5. Periode van opslag

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat is, is afhankelijk van het doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt. In de meeste gevallen is er geen vaste bewaartermijn, dit bepalen wij per verwerking. Een uitzondering is als de wet voorschrijft dat we bepaalde gegevens nog langer moeten bewaren.

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Ondanks dat er in de AVG geen concrete of wettelijke bewaartermijnen te vinden zijn, zijn wij wel verplicht aan te geven hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren. Dit staat opgenomen in artikel 13 lid 2 sub a van de AVG.

Na afloop van de Verkiezing worden uw gegevens, die gebruikt zijn voor het versturen van de uitnodiging, voor maximaal twee (2) maanden bewaard.

Indien het contact niet leidt tot het verrichten van een dienst, worden de door uw opgegeven gegevens voor een termijn van maximaal twee (2) jaar bewaard.

Wij bewaren de gegevens net zo lang tot er uitschrijving van de nieuwsbrief plaatsvindt. Na uitschrijving zullen de gegevens verwijderd worden.

Het gegeven dat u stemgerechtigd bent wordt bewaard voor maximaal twee (2) jaar. Alle overige gegevens worden maximaal een (1) jaar na afloop van de Verkiezing verwijderd.

Indien u een prijs heeft gewonnen door middel van de winactie worden uw gegevens voor maximaal een (1) jaar bewaard.  

Alle informatie met betrekking tot cookies wordt uitgebreid toegelicht in onze cookieverklaring.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

Om u de best mogelijke diensten aan te kunnen bieden delen we bepaalde gegevens met derden. Het delen van gegevens met derden gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal de Nederlandse Poker Hall of Fame zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG-wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG.

Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van u ontvangen:

Voor het registreren en het tellen van de stemmen maken wij gebruik van stemmodule gebouwd door een externe partij.

Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan andere derde partijen, tenzij u hier toestemming voor geeft of wanneer de Nederlandse Poker Hall of Fame wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

De database met e-mailadressen is ondergebracht bij Aweber, een bekend e-mailplatform waar veel grote bedrijven van gebruikmaken. Aweber is een Amerikaans bedrijf dat zich volledig houdt aan de AVG (GDPR). De privacyverklaring van dat bedrijf lees je hier.

7. Beveiliging

Wij nemen passende en organisatorische maatregelen (procedures, IT-beveiliging, enzovoort) om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens en van de manier waarop deze worden verwerkt te waarborgen.

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde mensen. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten waarop uw gegevens zijn opgeslagen, zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons.

Voor de website of digitale toegezonden gegevens maakt de Nederlandse Poker Hall of Fame gebruik van firewalls, virusscanners en een periodieke back-up. Uiteraard worden bij de back-up geen gegevens meegenomen waarvan de bewaartermijn verlopen is. Wachtwoorden voor systemen worden periodiek gewijzigd en e-mails worden periodiek opgeschoond.

Ook wordt u bezoek aan de website van pokerhalloffame.nl beveiligd door ‘’https’’-beveiliging. Dit betekent dat u verbinding met de Nederlandse Poker Hall of Fame privé is. Daarnaast hebben wij een SSL-certificaat en een site Lock. Hiermee zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens het websitebezoek veilig blijven.

8. Uw rechten en hoe we ze respecteren

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u privacyrechten. Wanneer u gebruikmaakt van uw recht, kunnen wij u het best van dienst zijn als u in uw verzoek zo specifiek mogelijk bent. We kunnen u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs of om extra informatie om uw identiteit te controleren. Dat doen we om te voorkomen dat anderen gebruikmaken van uw rechten.

Hieronder worden de rechten weergegeven waarvan u gebruik kunt maken met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hierbij geven wij zo gedetailleerd mogelijk aan op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van het betreffende recht.

 1. Recht op inzage (artikel 15 AVG)
  U heeft altijd het recht om de door de Nederlandse Poker Hall of Fame verwerkte en opgeslagen gegevens in te zien. Om gebruik te maken van dit recht kunt u een e-mail met uw verzoek sturen aan: [email protected].
 2. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
  Indien de door de Nederlandse Poker Hall of Fame bewaarde gegevens onjuist blijken, heeft u het recht om deze gegevens te laten rectificeren. De Nederlandse Poker Hall of Fame zal dan de huidige incorrecte gegevens vervangen met de juiste gegevens.
 3. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)
  U heeft het recht om persoonsgegevens te laten overdragen door de Nederlandse Poker Hall of Fame aan een soortgelijke partij. Hiermee wordt bedoeld een partij die grofweg dezelfde diensten aanbiedt en uitvoert als de Nederlandse Poker Hall of Fame.
 4. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)
  In bepaalde gevallen kunt u de Nederlandse Poker Hall of Fame verzoeken om gegevens te laten verwijderen. Hiertoe heeft u de mogelijkheid met het recht op vergetelheid. Hieronder treft u een lijst met situaties waarin de Nederlandse Poker Hall of Fame uw gegevens dient te verwijderen
 5. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  Op het moment dat u van mening bent dat de Nederlandse Poker Hall of Fame niet op een gedegen wijze omgaat met uw persoonsgegevens, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht verder afhandelen.
 6. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)
  U heeft te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen met betrekking tot gegevensverwerking. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

Verder wijzen we u op de volgende rechten:

Gebruik maken van bovenstaande rechten?

In de meeste gevallen is een e-mail naar info@pokerhalloffame.nl genoeg om gebruik te maken van de voornoemde rechten. Indien wij twijfelen over de geldigheid van uw identiteit kunnen wij andere maatregelen instellen om deze te achterhalen. Bijvoorbeeld doordat er aan u verzocht wordt om een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons te leveren. Dit gebeurt altijd op de manier zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid. In de meeste gevallen zal een minder ingrijpende wijze van vaststelling van identiteit volstaan. Het gebruik maken van de genoemde rechten is kosteloos; behoudens misbruik.

We wijzen u er graag op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat de Nederlandse Poker Hall of Fame niet aan een bepaald verzoek gehoor kan geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan maken we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar.

9. Plichten

De gegevens die wij van u verzamelen, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten, zoals het kunnen stemmen op een genomineerde. Wanneer u deze gegevens niet levert, kan de Nederlandse Poker Hall of Fame de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de onder artikel 6 genoemde partijen, zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Het kan voorkomen dat onze dienstverlening wijzigt of dat een partij gegevens van ons ontvangt. Wij zullen wijzigingen kenbaar maken via de website van de Nederlandse Poker Hall of Fame.  

De Nederlandse Poker Hall of Fame behoudt zich het recht voor gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer de Nederlandse Poker Hall of Fame dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Wij behouden dit recht ook voor wanneer het gaat om eigendom of om het beschermen van de Nederlandse Poker Hall of Fame. Hierbij proberen wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

10. Bij wie kunt u terecht voor vragen?

Het staat u uiteraard vrij om vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Wanneer u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door de Nederlandse Poker Hall of Fame of wanneer u gebruik wilt maken van een of meer rechten die de AVG aan u geeft, neem dan contact met ons op via e-mail: [email protected].

De Nederlandse Poker Hall of Fame-verkiezing, georganiseerd door:

WebsiteOrganisatorContact
CasinoNieuws logoCasinoNieuws.nlFrank Op de WoerdContact
PokerCity.nlPieter SaletContact
Pokeren.nlRoy GodschalkContact
ONKPoker.nlMathijs Jonkers[email protected]
Holland CasinoHolland CasinoAmsterdamContact

Versie 2023. Laatste aanpassing: 1 november 2023.